Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

PH Nguyễn Hường có hỏi 2 bài toán hình lớp 5 như sau:

[Hỗ trợ giải Toán lớp 5 trực tuyến] – PH Nguyễn Hường có hỏi 2 bài toán hình lớp 5 như sau:

Đề bài:

Bài 1. Cho tam giác ABC có AB = AC ( tam giác cân ). Trên cạnh AC kéo dài về phía C lấy điểm D, trên cạnh AB lấy điểm E sao cho CD = BE. Nối ED và BC cắt nhau ở I.
a) So sánh diện tích 2 tam giác CBE và BCD
b) Biết S.BEI = 16,5 cm2. Tính S.BID

Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = AC = 14 cm. Lấy điểm E trên cạnh AB và điểm D trên cạnh AC sao cho AE = AD = 6 cm. Nối CE và BD cắt nhau tại điểm I. Tính diện tích tam giác BIC.

Mọi người trợ giúp cho PH Nguyễn Hường.

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến