Gia sư môn Toán » Gia sư Hỗ trợ giải toán THCS (6, 7, 8, 9), Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7, Học toán lớp 6 trên mạng

PH Thảo hỏi bài toán lớp 6 như sau:

[Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6] – PH Thảo hỏi bài toán lớp 6 như sau:

Đề bài: chào trung tâm tôi có 1 bài toán sau muốn giải đáp : với cùng 4 chữ số 2;5;6;7 viết tất cả các số:
a) chia hết cho 4
b) chia hết cho 8
c) chia hết cho 25
d) chia hết cho 125

Giải:

a) Các số chia hết cho 4 là các số có 2 chữ số tận cùng chia hết cho 4: 6752; 7652; 2576; 5276.

b) Các số chia hết cho 8: Là các số có 3 chữ số tận cùng chia hết cho 8. Tự liệt kê.

c) Cá số chia hết cho 25 là các số có 2 chữ số tận cùng chia hết cho 25. Tự liệt kê.

d) Các số chia hết cho 125 là các số có 3 chữ số tận cùng chia hết cho 125. Tự liệt kê.

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến