Gia sư môn Toán » Gia sư Hỗ trợ giải toán THCS (6, 7, 8, 9), Học toán lớp 8 cơ bản và nâng cao

Phân tích đa thức x^2 – x – 12 thành nhân tử

[Học toán lớp 8 cơ bản] – Phân tích đa thức x2 – x – 12 thành nhân tử.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập Toán vui lòng liên hệ theo: 0936.128.126.

Cách 1:

Ta có: x2 – x – 12 = x2 – x – 16 + 4

= (x2 – 16) – (x – 4)

= (x – 4).(x + 4) – (x – 4)

= (x – 4).(x + 4 – 1)

= (x – 4).(x + 3)

Cách 2:

x2 – x – 12 = x2 – x – 9 – 3

= (x2 – 9) – (x + 3)

= (x – 3).(x + 3) – (x + 3)

= (x + 3).(x – 4)

Cách 3:

x2 – x – 12 = x2 – 4x + 3x – 12

= (x2 – 4x) + (3x – 12)

= x.(x – 4) + 3.(x – 4)

= (x – 4).(x + 3).

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến