Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Phép nhân của nông dân Nga

Phương pháp nhân dưới đây được cho là bắt nguồn từ Ai Cập cổ đại nhưng ngày nay, ta gọi đây là phương pháp nhân của nông dân Nga.

Tag: gia sư toán tại hà nội

NHÂN 2014 VỚI 24

2014

1007

503

251

125

62

31

15

7

3

1

24

48

96

192

384

768

1536

3072

6144

12288

24576

Tính tổng các số không bị gạch ở cột hai:

48 + 96 + 192 + 384 + 1536 + 3072 + 6144 + 12288 + 24576 = 48336

Các bước:

  1. Đặt hai số cần nhân ở đầu của hai cột.
  2. Liên tục chia số ở cột đầu tiên cho hai (bỏ qua số dư) cho đến khi nhận được kết quả là 1. Liên tục nhân đôi số ở cột thứ hai cho đến khi tới được dòng cuối cùng của cột đầu tiên.
  3. Gạch đi tất cả các số trong cột thứ hai nằm cùng hàng với các số chẵn ở cột đầu tiên.
  4. Tích cần tìm bằng tổng các số còn lại ở trong cột thứ hai.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến