Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Phụ huynh Bùi Hữu Tuyên có hỏi bài toán lớp 5

[Hỏi đáp toán lớp 5 trực tuyến] – Phụ huynh Bùi Hữu Tuyên có hỏi bài toán lớp 5.

Đề bài :

Cho dãy số : 1,1 ; 2,2 ; 3,3 ; … ; 108,9 ; 110,0 .

a) Dãy số này có bao nhiêu số hạng?

b) Số hạng thứ 50 của dãy là số nào?

c) Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.

Bài giải

a) Khoảng cách giữa các số là :1,1

Có số lượng số hạng là :

(110 – 1, 1) : 1,1 + 1 = 100 (số hạng)

b) Dãy số có 50 số hạng nên có 49 khoảng cách ( 50-1)

49 số có số đơn vị là :

49 x1,1 = 53,9  ( đơn vị)

Số hạng thứ 50 là : 1,1 + 53,9 = 55

c)      Tổng của 100 số hạng đầu tiên là :

(1,1 + 110 ) X 100 :2 = 5555

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến