Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Phụ huynh Hoàng Minh Nhật có hỏi bài toán lớp 4

[Gia sư hỗ trợ giải Toán lớp 4] – Phụ huynh Hoàng Minh Nhật có hỏi bài toán lớp 4.

Đề bài: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 1983 được viết theo thứ tự liền nhau như sau: 12345678910111213…19821983. Hãy tính tổng của tất cả các chữ số vừa viết.

Bài giải

Có tất cả các chữ số là :

( 1983 – 1 ): 1 + 1 = 1983 chữ số

Tổng của dãy là :

(1983 + 1) x 1983 : 2 =1967136

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến