Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Phụ huynh Hoàng thị Ngọc Bích có hỏi bài toán lớp 4:

[Hỗ trợ giải toán lớp 4 trực tuyến] – Phụ huynh Hoàng thị Ngọc Bích có hỏi bài toán lớp 4:

Đề bài: Hãy viết các số tự nhiên gồm:

a)     3 nghìn, 4 trăm, 5 chục và 6 đơn vị.

b)     2 chục nghìn, 3 nghìn, 9 trăm và 2 đơn vị.

c)     8 triệu, 1 trăm nghìn, 4 nghìn, 5 trăm, 6 chục và 9 đơn vị.

d)     2 tỉ, 3 trăm triệu, 8 triệu, 7 trăm và 1 đơn vị.

Lời giải:

a)     3 456

b)     23 902

c)     8 104 569

d)     2 308 000 701.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến