Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Phương Pháp Thú Vị Để Tìm Chữ Số Tận Cùng Của Một Số

Tìm một, hai hay ba chữ số tận cùng của một số chính là tìm dư trong phép chia số đó cho 10; 100; 1000. Nhưng khi khảo sát chữ số tận cùng của một số có những phương pháp khá thú vị.

1. Tìm chữ số tận cùng của a^n:

– Nếu a có tận cùng là 0; 1; 5; 6 thì a^n lần lượt là 0; 1; 5; 6.

– Nếu a có tận cùng là 2; 3; 7 thì sao? Hãy cùng gia sư toán tìm hiểu xem sao?

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến