Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Sáu khối đa diện đơn vị

Trước tiên, ta tìm hiểu khối đa diện là gì? Theo những tham khảo của gia sư toán thì ta có thể hiểu khối đa diện là một hình khối mà các mặt là các đa giác. Vậy sáu khối đa diện đơn vị là gì? Các nguyên tử tạo thành tinh thể luôn ở một trong sá dạng đơn vị cơ bản. Các khối cơ bản này gọi là các khối đa diện đơn vị. Sáu khối đa diện tinh thể này là:

  1. Hệ đẳng cự hay hệ lập phương: Bao gồm các khối lập phương giống hệt nhau. Mặt của khối đa diện này là các hình vuông bằng nhau. Ba cạnh đồng quy bất kỳ giao nhau theo các góc vuông. Ví dụ: quặng pyrite, phèn, hồng ngọc, galen.
  2. Hệ tức giác: Các mặt của khối đa diện đơn vị là các hình chữ nhật trong đó ba cạnh đồng quy bất kì giao nhau theo các góc vuông và 2 trong số 3 cạnh có độ dài bằng nhau. Ví dụ: quặng cassiterite, quặng rutile.
  3. Hệ trực giao: ba cạnh đồng quy giao nhau theo các góc vuông và không có cạnh nào dài bằng nhau. Ví dụ: quặng topaz, chalcocite.
  4. Hệ đơn nghiêng (mônclinic): 2 trong 3 cạnh đồng quy vuông góc với nhau và không có cạnh nào dài bằng nhau. Ví dụ: quặng borax, azurite.
  5. Hệ tam tà (hệ ba góc, triclinic): không có cạnh nào trong số ba cạnh đồng quy vuông góc với nhau và cũng không có cạnh nào dài bằng nhau. Có rất ít kết tinh theo cách này.
  6. Hệ lục giác: 2 trong số 3 cạnh đồng quy dài bằng nhau và tạo với nhau các góc 60 và 120 độ. Cạnh thứ 3 vuông góc với hai cạnh này và có độ dài khác. Ví dụ: quặng calcite, beryl.

Sáu hệ thống này là các khối cơ bản hình thành nên tất cả các tinh thể.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến