Gia sư môn Toán » Số học

Số học hay bài toán thứ nhất

Hôm nay, gia sư toán sẽ cùng quý vị cùng tìm hiểu và tham khảo lời giải bài toán số học thứ nhất.

Đề bài: Cho trước số nguyên tố p và số nguyên dương a với 1 < a  =< p -1. Giả sử:

1

Chứng minh rằng với mọi ước số nguyên tố q của A ta đều có q – 1 chia hết cho p.

Sau đây, mời bạn đọc theo dõi lời giải:

2

3

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến