Hàm số


Lý thuyết trọng tâm hàm số bậc nhất y = ax + b

[Học toán lớp 9 và ôn thi vào lớp 10] – Lý thuyết trọng tâm hàm số bậc nhất y = ax + b. 1) Khái niệm hàm số bậc nhất: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho […]

Khoảng cách (Thầy Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Khoảng cách (Thầy Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Khoảng cách tại đây: Nguồn: Youtube

Quỹ tích – Tập hợp điểm (Thầy Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Quỹ tích – Tập hợp điểm (Thầy Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Quỹ tích – Tập hợp điểm tại đây: Nguồn: Youtube

Tiếp tuyến đi qua một điểm của đồ thị Hàm số (Thầy Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Tiếp tuyến đi qua một điểm của đồ thị Hàm số (Thầy Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Tiếp tuyến đi qua một điểm của đồ thị Hàm số (Thầy Nguyễn Thượng Võ) tại đây: Nguồn: Youtube

Tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị HS (Thầy Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị HS (Thầy Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị HS (Thầy Nguyễn Thượng Võ) tại đây: Nguồn: Youtube

Sự tiếp xúc của đồ thị hàm số (Thầy Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Sự tiếp xúc của đồ thị hàm số (Thầy Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Sự tiếp xúc của đồ thị hàm số (Thầy Nguyễn Thượng Võ) tại đây: Nguồn: Youtube

Sự tương giao của hàm trùng phương và hàm bậc nhất (Thầy: Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Sự tương giao của hàm trùng phương và hàm bậc nhất (Thầy: Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Sự tương giao của hàm trùng phương và hàm bậc nhất tại đây: Nguồn: Youtube

Luyện tập về sự tương giao của đồ thị Hàm Số (Thầy Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Luyện tập về sự tương giao của đồ thị Hàm Số (Thầy Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Luyện tập về sự tương giao của đồ thị Hàm Số tại đây: Nguồn: Youtube

Sự tương giao của đồ thị hàm số (Thầy Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Sự tương giao của đồ thị hàm số (Thầy Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Sự tương giao của đồ thị hàm số (Thầy Nguyễn Thượng Võ) tại đây: Nguồn: Youtube

Một số phép biến đổi đồ thị – Phần 8 (Thầy Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Một số phép biến đổi đồ thị – Phần 8 (Thầy Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Một số phép biến đổi đồ thị – Phần 8 tại đây: Nguồn: Youtube

Tiệm cận và toán khảo sát hàm số – Phần 7 (Thầy: Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Tiệm cận và toán khảo sát hàm số – Phần 7 (Thầy: Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Tiệm cận và toán khảo sát hàm số – Phần 7 tại đây: Nguồn: Youtube

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số – Phần 6 (Thầy Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số – Phần 6 (Thầy Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (Thầy Nguyễn Thượng Võ) – Phần 6 tại đây: Nguồn: Youtube

Cực trị của hàm số – Phần 4 (Thầy Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Cực trị của hàm số – Phần 4 (Thầy Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Cực trị của hàm số – Phần 4 (Thầy Nguyễn Thượng Võ) tại đây: Bài 1: Cực trị của hàm số (tiết 1):   Bài 2: Cực […]

Sử dụng CBT của hàm số để chứng minh Bất đẳng thức – Phần 3 (Thầy Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Sử dụng CBT của hàm số để chứng minh Bất đẳng thức – Phần 3 (Thầy Nguyễn Thượng Võ). Các em xem video bài giảng Sử dụng CBT của hàm số để chứng minh BĐT – Phần 3 (Thầy Nguyễn Thượng Võ) tại đây: Nguồn: […]