Luyện thi vào lớp 10 môn Toán tại Hà Nội


Tuyển tập 21 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015(có đáp án)

Tuyển tập 21 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015(có đáp án). A. GIA SƯ THỦ KHOA TÀI ĐỨC VIỆT CHẤT LƯỢNG CAO CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TOÁN LỚP 9 ÔN THI VÀO LỚP 10 NHƯ SAU: Cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo […]

Chuyên đề Tứ giác nội tiếp đường tròn – Hình học lớp 9 ôn thi vào lớp 10

[Luyện thi vào lớp 10 môn Toán] – Chuyên đề Tứ giác nội tiếp đường tròn – Hình học lớp 9 ôn thi vào lớp 10. ĐỀ BÀI Bài 1: Cho ∆ABC, BD và CE là hai đường cao. Chứng minh: Tứ giác BDCE và AEHD nội tiếp. Bài 2: Cho hình thang cân ABCD (AB […]

Luyện thi vào lớp 10 – Chuyên đề: Phương trình vô tỉ

Luyện thi vào lớp 10 – Chuyên đề: Phương trình vô tỉ. Gia sư Toán thủ khoa Tài Đức Việt cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên dạy giỏi chuyên bồi dưỡng hướng dẫn luyện thi 9 lên 10 môn Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Sinh, Địa lý, Lịch sử,… cho các […]

Luyện thi vào lớp 10 – Chuyên đề: Tìm nghiệm nguyên

Luyện thi vào lớp 10 – Chuyên đề: Tìm nghiệm nguyên. Gia sư Toán thủ khoa Tài Đức Việt cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên dạy giỏi chuyên bồi dưỡng hướng dẫn luyện thi 9 lên 10 môn Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Sinh, Địa lý, Lịch sử,… cho các em […]

Lý thuyết và bài tập về hàm số bậc nhất một ẩn

[Học toán lớp 9 ôn thi vào lớp 10] – Lý thuyết và bài tập về hàm số bậc nhất một ẩn. A. Lý thuyết về hàm số bậc nhất một ẩn: 1) Dạng: y = mx + c (Với m ≠ 0). – Tập xác định: Với mọi x ∈ R. – Sự biến thiên: […]

Đề cương ôn tập Toán lớp 9 và thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016

[Tư vấn học tập Toán lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 – Tel: 0936.128.126] – Đề cương ôn tập chuẩn bị thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016. Với mong muốn hỗ trợ giúp các em học sinh có phương pháp học tập bộ môn Toán tốt nhất, gia […]