Toán 5


B030203 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 5 ở Bạch Đằng – Hoàn Kiếm

Trung tâm gia sư Toán Hà Nội thông báo mã lớp: B030203 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 5 ở Bạch Đằng – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Thông tin về mã lớp Bo30203: Trình độ học tập: Lớp 5, Học lực học sinh: Trung Bình, Giới tính: Học sinh nữ, Địa điểm giảng dạy: Bạch […]

B030202 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 5 ở Âu Cơ – Tây Hồ

Trung tâm gia sư Toán Hà Nội thông báo mã lớp: B030202 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 5 ở Âu Cơ – Tây Hồ – Hà Nội. Thông tin về mã lớp Bo30202: Trình độ học tập: Lớp 5, Học lực học sinh: Khá – Giỏi, Giới tính: Học sinh nữ, Địa điểm giảng dạy: […]

Cho dãy số : 1, 4, 7, 10, …, 31, 34, … Tìm số hạng thứ 100 trong dãy

Đề bài: Cho dãy số : 1, 4, 7, 10, …, 31, 34, … Tìm số hạng thứ 100 trong dãy.  Bài giải – Dãy số đã cho có khoảng cách giữa hai số là 3 – 100 số hạng có khoảng cách là 100 – 1 = 99 khoảng cách 99 số có số đơn vị là : […]