Gia sư môn Toán » Luyện thi đại học môn Toán

Tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị HS (Thầy Nguyễn Thượng Võ)

[Chuyên mục luyện thi đại học môn Toán qua Video] – Tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị HS (Thầy Nguyễn Thượng Võ).

Các em xem video bài giảng Tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị HS (Thầy Nguyễn Thượng Võ) tại đây:

Nguồn: Youtube

Tags:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến