Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 4896

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6] – Đề bài: Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 4896.

Giải:

Ta có 4896  = 25.32.17.

Nhận thấy 10.10.10 <  4896 < 20.20.20 nên ta chặn được các khả năng ba số liên tiếp phải nằm trong khoảng 10 đến 20. Vì có thừa số 17 nên bắt buộc 17 phải là 1 trong 3 số liên tiếp đó.

Ta có 4896  = 25.32.17 = (24).(17).(2.32) = 16.17.18.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến