Gia sư môn Toán » Học toán lớp 8 cơ bản và nâng cao

Tìm a, b để P(x) chia hết cho Q(x)

Phương pháp tìm a, b để P(x) chia hết cho Q(x).
Video trình bày dưới dạng các ví dụ
– Sử dụng phép chia
– Phương pháp hệ số bất định
– Chọn giá trị đặc biệt của x
Video được quay bởi Trung Tâm Gia Sư Tài Đức Việt.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến