Gia sư môn Toán » Gia sư trực tuyến, Học toán lớp 5 trên mạng

Tìm các số tự nhiên sao cho: (a+b) x (b+c) x (c+a) + 1= 2007 x 2008

Tìm các số tự nhiên sao cho:
(a+b) x (b+c) x (c+a) + 1= 2007 x 2008

Hướng dẫn giải của gia sư toán

Trong bất kì trường hợp a ; b ; c chẵn hay lẻ thì (a+b) x (b+c) x (c+a) luôn là một số chẵn. Như thế (a+b) x (b+c) x (c+a) +1 là một SỐ LẺ. Mà 2007 x 2008 là một SỐ CHẴN => Không có số a ; b ; c nào thoả mãn.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến