Gia sư môn Toán » Học toán lớp 9 trên mạng

Tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc

[Bổ trợ kiến thức Toán lớp 9 cơ bản] – Tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc.

Cho hai đường thẳng y = ax + b và y’ = a’x + b’:

  1. Hai đường thẳng vuông góc với nhau: a.a’ = -1.
  2. Hai đường thẳng song song với nhau: a = a’ và b ≠ b’.
  3. Hai đường thẳng cắt nhau: a ≠ a’.
  4. Hai đường thẳng trùng nhau: a = a’ và b = b’.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến