Gia sư môn Toán » Đại số lớp 7 nâng cao, Toán Lớp 7

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = |x + 22| + |x + 12| + |x + 1944|

[Chuyên mục gia sư bổ trợ Toán lớp 7] – Đề bài: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = |x + 22| + |x + 12| + |x + 1944|.


Hướng dẫn Giải:

A = |x + 22| + |x + 12| + |x + 1944|

A = |x + 22| + |- x – 12| + |x + 1994| ≥ |x + 22| + |- x – 12 + x + 1994|

A ≥ |x + 22| + |1982|

A ≥ |x + 22| + 1982

=> A ≥ 1982

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: (-x – 12)(x + 1994) ≥ 0 và x + 22 = 0

=> (-x – 12)(x + 1994) ≥ 0 và x = – 22.

=> x = – 22 là thỏa mãn.

Vậy, với x = -22 thì A đạt giá trị nhỏ nhất là: 1982.


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tìm gia sư Toán lớp 7 tại nhà Hà Nội hoặc học Toán lớp 7 trực tuyến vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số máy: 0936.128.126 hoặc liên hệ trực tiếp cho giáo viên Thầy Thích – Tel: 0919.281.916.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến