Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Tìm hai số có hiệu là 23, biết rằng nếu giữ nguyên số trừ và gấp số bị trừ lên 3 lần thì được hiệu là 353

Đề bài: Tìm hai số có hiệu là 23, biết rằng nếu giữ nguyên số trừ và gấp số bị trừ lên 3 lần thì được hiệu là 353.

Bài giải

Hiệu giữa SBT mới và cũ là:

353 – 23 = 330

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1 = 2 phần

Số bị trừ cũ là: 330 : 2 = 165

Số trừ cũ là : 165- 23 = 142

Tags:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến