Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Tìm một số có 2 chữ số, khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số gấp 13 lần số phải tìm

Đề bài: Tìm một số có 2 chữ số, khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số gấp 13 lần số phải tìm.

Bài giải

Nếu viết thêm chữ số 9 vào bên phảI số có 2 chữ số thì số đó tăng thêm 900 đơn vị

                                         Theo bài ra ta có  9ab = ab x 13

900 + ab = ab x 13

900 + ab = ab x (12+ 1)

900 + ab = 12ab + ab

900 = 12ab ( Cùng bớt 2 vế đi ab)

ab = 900 : 12

ab = 75.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến