Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Tìm số liền sau mỗi số sau : 9 ; 99 ; 999 ; 9090 ; 9900 ; 9990

[Hỗ trợ giải Toán lớp 4 trực tuyến] – Đề bài: Tìm số liền sau mỗi số sau : 9 ; 99 ; 999 ; 9090 ; 9900 ; 9990.

Hướng dẫn giải:

Để tìm số liền sau một số tự nhiên ta cộng thêm số đó với 1 đơn vị.

Số liền sau của 9 là: 9 + 1 = 10.

Làm tương tự ta có được số liên sau của 99 là 100; 999 là 1000; 9090 là 9091; 9900 là 9901 và 9990 là 9991.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến