Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Tìm tích của 2 số, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ 2 lên 4 lần thì được tích mới là 8400

Đề bài: Tìm tích của 2 số, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ 2 lên 4 lần thì được tích mới là 8400.

Bài giải

Tích của hai số là :

8400 : 2 = 4200 ( Vì trong một tích nếu có một thừa số gấp lên nlần và thừa số kia gữ nguyên thì thích đó gấp lên nlần và ngược lại).

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

2 Ý kiến các bậc PHHS và Gia sư Toán dạy kèm

  1. vi says:

    tìm hai số bít tích của hai số là 89.04 nếu số thứ nhất them 1.5 đơn vị thì được số mới mà tích của nó với số thứ hai là 104.94

  2. Kim ngọc says:

    8400:4

Đóng góp ý kiến