Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng, Số học

Tìm x, y thuộc Z biết 2^x + 124 = 5^y

[Bổ trợ kiến thức Toán THCS] – Đề bài: Tìm x, y thuộc Z biết 2x + 124 = 5y  

Hướng dẫn giải:

2x + 124 = 5y  (1)

Ta có:

2x + 124 là số chẵn nếu x lớn hơn hoặc bằng 1,

2x + 124 là số lẻ nếu x = 0, mặt khác:  5y là một số lẻ nên suy ra:

=> x = 0

Từ (1) suy ra: 1 + 124 = 5y

=> 5y  = 125

5y  = 53

=> y = 3.

Kết luận: x = 0 và y = 3.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến