Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Tính A = 1.3 + 2.4 + 3.5 + … + (n – 1).(n + 1)

[Bồi dưỡng Toán lớp 6 – Chuyên đề Dãy số viết theo quy luật] – Đề bài: Tính A = 1.3 + 2.4 + 3.5 + … + (n – 1).(n + 1).

Hướng dẫn giải:

Ta có:  A = 1.3 + 2.4 + 3.5 + … + (n – 1).(n + 1)

A = 1.(2 + 1) + 2.(3 + 1) + 3.(4 + 1) + … + (n – 1).(n + 1)

A = [1.2 + 2.3 + 3.4 + … + (n – 1).n] + [1 + 2 + 3 + … + (n – 1)]

A = (n – 1).n.(n + 1) : 3 + n.(n – 1) : 2

A = n.(n – 1).[(n + 1) : 3 + 1 : 2] = n.(n – 1).(2n + 5) : 6.

Chúc các em học tập tốt :). Mọi thông tin cần hỗ trợ đăng ký học tập môn Toán vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến