Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7, Học toán lớp 6 trên mạng

Tính giá trị biểu thức A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51

[Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 6] – Đề bài: Tính giá trị biểu thức A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51.

Hướng dẫn:

Ta có: A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51

A = 1.(100 – 1) + 3.(100 – 3) + 5.(100 – 5) + … + 49.(100 – 49)

A = 100.(1 + 3 + 5 + … + 49) – (12 + 32 + 52 + … + 492).

Đến đây, các em làm tiếp nhé!

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập môn Toán lớp 6 nâng cao vui lòng liên hệ Th Thích theo: 0919.281.916.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến