Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Tính tổng tất cả các số có 2 chữ số không chia hết cho 3, 5

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trực tuyến] – Đề bài: Tính tổng tất cả các số có 2 chữ số không chia hết cho 3, 5.

Giải:

  • Gọi A là tổng các số có 2 chữ số là:

A = 10 + 11 + 12 + … + 99 = (10 + 99).90 : 2 = 109.45 = 4905.

  • Gọi B là tổng các số có 2 chữ số chia hết cho 3:

B = 12 + 15 + 18 + … + 99 = (12 + 99).30: 2 = 1665

  • Gọi C là tổng các số có 2 chữ số chia hết cho 5:

C = 10 + 15 + 20 + … + 95 = (10 + 95).18 : 2 = 945.

  • Gọi D là tổng các số có 2 chữ số chia hết cho 3 và 5 (⋮ 15):

D = 15 + 30 + … + 90 = (15 + 90).6:2 = 315.

  • Tổng tất cả các số có 2 chữ số không chia hết cho 3, 5 là:

A – B – C + D = 4905 – 1665 – 945 + 315 = 2610.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập môn Toán, vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

Thân ái!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến