Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Toán 6 nâng cao – Dạng tìm hai chữ số tận cùng

[Học toán 6 nâng cao] – Dạng tìm hai chữ số tận cùng.

Khi làm các  bài toán ở dạng này, các em HS cần chú ý một số dấu hiệu, đặc điểm quan trọng như sau:

–   Các số có tận cùng bằng 01, 25, 76 nâng lũy thừa lên lũy thừa nào (khác 0) cũng tận cùng bằng 01, 25, 76.

–   Các số 320, 74, 512, 992 có tận cùng bằng 01

–    Các số 220, 65, 184, 242, 684, 742 có tận cùng bằng 76

–    Số 26n (n > 1) có tận cùng bằng 76.

Chúc các em học sinh lớp 6 học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến