Gia sư môn Toán » Học toán lớp 9 trên mạng

Toán Hình lớp 9 – Phương pháp so sánh hai cung

[Hỗ trợ học Toán Hình lớp 9] – Phương pháp so sánh hai cung

Phương pháp:

  • Trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau thì cung bằng nhau nếu chúng có cùng số đo bằng nhau và nếu cung nào có số đo lớn hơn thì cung đó lớn hơn.
  •  Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau
  • Dây lớn hơn căng cung lớn hơn
  • Đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì đi qua điểm chính giữa của cung căng dây ấy
  • Trong một đường tròn hai cung bị chắn giữa hai dây cung song song thì bằng nhau
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến