Gia sư môn Toán » Học toán lớp 9 trên mạng

Toán Hình lớp 9 – Tính số đo của góc ở tâm, của cung bị chắn

[Hỗ trợ học Toán Hình lớp 9] – Tính số đo của góc ở tâm, của cung bị chắn

Phương pháp giải:

Để tính số đo của góc ở tâm, chúng ta có thể đưa về tính số đo góc đã được học. Ngoài ra, còn có điều sau: Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ỏ tâm chắn cung đó.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến