Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Toán lớp 4: Xoá đi một số chữ số của một số tự nhiên

[Bài tập Toán lớp 4 nâng cao chuyên đề Số và chữ số]: Dạng Xoá đi một số chữ số của một số tự nhiên.

Bài 1:     Khi xoá chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một số tự nhiên có 4 chữ số thì số đó giảm đi 4455 đơn vị. Tìm số có 4 chữ số đó.

Bài 2:      Khi xoá đi chữ số hàng trăm của một số có 3 chữ số thì số đó giảm đi 7 lần. Tìm số có 3 chữ số đó.

Bài 3:    Khi xoá chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một số tự nhiên có 4 chữ số thì số đó giảm đi 3663 đơn vị. Tìm số có 4 chữ số đó.

Bài 4:      Khi xoá đi chữ số hàng trăm của một số có 3 chữ số thì số đó giảm đi 5 lần. Tìm số có 3 chữ số đó.

Bài 5:    Khi xoá đi chữ số hàng trăm của một số có 3 chữ số thì số đó giảm đi 9 lần. Tìm số có 3 chữ số đó.

Bài 6:     Khi xoá đi chữ số hàng nghìn của một số có 4 chữ số thì số đó giảm đi 9 lần. Tìm số có 4 chữ số đó.

Chúc các em học sinh lớp 4 – Lớp 5 học tập tốt. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập môn Toán lớp 4 – lớp 5 nâng cao, bồi dưỡng HSG theo chuyên đề vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số máy: 0936.128.126.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến