Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Toán lớp 6 – Chương 2: Số Nguyên – Tính hợp lý các biểu thức sau:

[Học Toán lớp 6 – Chương 2: Số Nguyên] – Tính hợp lý các biểu thức sau:

  1. A = 48 + |48 – 174| + (-74)
  2. B = (-123) + 77 + (-257) + 23 – 43
  3. C = (-57) + (-159) + 47 + 169
  4. D = (135 – 35).(-47) + 53.(-48 – 52)
  5. E = (-8).25.(-2).4.(-5).125
  6. F = 1 – 2 + 3 – 4 + … + 2009 – 2010
  7. G = 0 – 2 + 4 – 6 + … + 2010 – 2012
  8. H = 13 – 12 + 11 + 10 – 9 + 8 – 7 – 6 + 5 – 4 + 3 + 2 – 1
  9. I = 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 8 + … + 2001 – 2002 – 2003 + 2004
  10. J = 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + 9 + … + 2002 – 2003 – 2004 + 2005 + 2006

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng comment tại đây.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến