Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Toán lớp 6: Một số bài toán về mối quan hệ giữa BCNN và UCLN

[Học Toán lớp 6 trên mạng] – Một số bài toán về mối quan hệ giữa BCNN và UCLN.

Đề bài:

Bài 1: Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có BCNN bằng 117 và UCLN bằng 13

Bài 2: Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có BCNN bằng 153 và UCLN bằng 9.

Bài 3: Tìm hai số tự nhiên va và b biết rằng: a + b = 128 và (a, b) = 16.

Bài 4: Tìm hai số tự nhiên va và b biết rằng  a + b = 48 và UCLN(a,b) = 6

Bài 5: Tìm hai số tự nhiên va và b biết rằng a.b = 2400 và BCNN(a, b) = 120

Bài 6: Tìm hai số tự nhiên va và b biết rằng a, b < 200 và a – b = 90 và UCLN (a, b) = 15

Bài 7: Tìm hai số tự nhiên va và b biết rằng UCLN(a, b) = 10 và  BCNN (a, b) = 900.

Chúc các em học sinh lớp 6 học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến