Gia sư môn Toán » Danh sách lớp mới cần gia sư dạy Toán

Toán lớp 6: Tìm các phân số a/b có giá trị bằng:

[Bài tập Toán lớp 6] – Tìm các phân số a/b có giá trị bằng:

  1. 36/45, biết BCNN (a, b) = 300.
  2. 21/35, biết UCLN (a, b) = 30.
  3. 15/35, biết UCLN (a, b).BCNN (a, b) = 3549
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến