Gia sư môn Toán » Toán Lớp 7

Toán lớp 7 – Rút gọn các biểu thức sau, rồi tính giá trị của biểu thức thu gọn tại x = – 1 và y = -1

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 7] – Phần biểu thức đại số: Rút gọn các biểu thức sau, rồi tính giá trị của biểu thức thu gọn tại x = – 1 và y = -1.

Bài tập rèn luyện:

  1. xy – 9xy + 5xy + xy
  2. x2014y4 + 2x14y4x2000 – 4x1024y4x990.
  3. x2y2n – 2xnyn(yn) – 6(xy)nyn với n ∈ N*.
  4. x2011y2012 + 5x2011y2012 – 3x2011y2012.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến