Gia sư môn Toán » Giải Toán lớp 7 trực tuyến

Toán lớp 7 – Thu gọn các đơn thức sau và chỉ ra bậc, hệ số của từng đơn thức

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 7] – Phần biểu thức đại số: Thu gọn các đơn thức sau và chỉ ra bậc, hệ số của từng đơn thức.

Bài tập rèn luyện:

  1. 45x2yy3x5
  2. 12x4yx5y4x7.(-5).x
  3. -5x3yz7x5z2.(-7)xy(-z)3
  4. (-2a2c3)3.a2b
  5. 2a5b4c(-4a2c9).(-ab2)
  6. 2a5b4c(-b2c3)2.(-ab2)2016
  7. (-2a5b4c)2015.(-4a2c)2.(-ab)3

Chúc các em học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến