Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Tổng của ba số nguyên tố bằng 1012. Tìm số nhỏ nhất trong ba số nguyên tố đó.

[Các bài toán liên quan về số nguyên tố trong toán THCS] – Bài 2: Đề bài: Tổng của ba số nguyên tố bằng 1012. Tìm số nhỏ nhất trong ba số nguyên tố đó.

Hướng dẫn giải:

TH1: Nếu 3 số nguyên tố là số lẻ thì tổng của 3 số nguyên tố là số lẻ. Mâu thuẫn với đề bài.

TH2: Một số nguyên tố là số 2, còn 2 số nguyên tố còn lại là số lẻ lớn hơn 2.

=> Số nguyên tố nhỏ nhất trong 3 số đó là số 2.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

Đăng ký học toán bồi dưỡng lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích – Tel: 0919.281.916.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến