Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Tứ Giác Toàn Phần

Trong mặt phẳng tập hợp bốn đường thẳng trong đó không có ba đường nào cùng đi qua một điểm cho trước gọi là tứ giác toàn phần. Mỗi đường thẳng đó là một cạnh. Giao điểm của hai cạnh gọi là đỉnh. Hai đỉnh không cùng nằm trên một cạnh gọi là hai đỉnh đối diện. Mỗi đường thẳng nối hai đỉnh đối diện là đường chéo.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến