Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 2

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916.

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 2.

Đề bài số 2: Chứng minh rằng: 1/2³ + 1/3³ + 1/4³+…+1/2014³ < 1/4.

Hướng dẫn:

bai-2

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến