Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 3

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916.

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 3.

Đề bài số 2: Chứng minh rằng: CMR: 2001.2002.2003.2004 + 1 là hợp số.

Hướng dẫn:

Ta có: 2001.2002.2003.2004 có chữ số tận cùng bằng 4 nên suy ra:

2001.2002.2003.2004 + 1 có chữ số tận cùng bằng 5 nên suy ra:

=> 2001.2002.2003.2004 + 1 chia hết cho 5.

=> 2001.2002.2003.2004 + 1 là hợp số (đpcm).

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến