Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Tuyển tập đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 1

[Tài liệu ôn tập thi học kì Toán lớp 6] – Tuyển tập đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 1.

ĐỀ SỐ 1

Bài 1:

Câu 1: (1,5 điểm)

 1. Viết tập hợp M các số nguyên sao cho  (bằng cách liệt kê).
 2. Tìm ƯCLN (54; 72).
 3. Tìm BCNN (90; 120; 180).

Câu 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính sau:

 1. 189 – 25.88 – 25
 2. (2014 – 2009)2 + 68 : 66 – 20160
 3. 42 + [90 – (23.15 – 23.5)]

Câu 3: (2 điểm) Tìm  số tự nhiên, biết:

 1. (x – 3) = – 36
 2. 72 – (48 – x) = 32
 3. 50 chia hết cho x
 4. 5x = 55

Bài 2: (1 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 300 đến 500 học sinh, khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 18 để chào cờ đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường?

Bài 3: (1 điểm) Học sinh vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: (Vẽ trên cùng một hình).

 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ đoạn thẳng BC.
 2. Vẽ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BC.
 3. Vẽ tia BA, đường thẳng AC.
 4. Vẽ đường thẳng AD sao cho M nằm giữa A và D.

Bài 4: (2,75 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4cm; ON = 8cm.

 1. Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
 2. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
 3. Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng MN.
 4. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng KM và KN.

Bài 5: (0,25 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên n để 5n + 11 chia hết cho n + 1.

 

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăngký học tập bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến