Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Tuyển tập đề thi HSG môn Toán lớp 6 – Đề số 1

[Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6] Tuyển tập đề thi HSG môn Toán lớp 6 – Đề số 1.

Mọi thông tin cần hỗ trợ đăng ký học tập bồi dưỡng HSG Toán khối 6 vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

Bài 1: (2 điểm)

1) Chứng minh rằng nếu P và 2P + 1 là các số nguyên tố lớn hơn 3 thì 4P + 1 là hợp số.

2) Hãy tìm BSCNN của ba số tự nhiên liên tiếp.

Bài 2: (2 điểm)

Hãy thay các chữ số vào các chữ cái x, y trong N = 20x0y04 để N chia hết cho 13.

Bài 3: (2 điểm)

Vòi nước I chảy vào  đầy bể trong 6 giờ 30 phút. Vòi nước II chảy vào đầy bể trong  11 giờ 40 phút. Nếu vòi nước I chảy vào trong 3 giờ; vòi nước II chảy vào trong 5 giờ 25 phút thì lượng nước chảy vào bể ở vòi nào nhiều hơn. Khi đó lượng nước trong bể được bao nhiêu phần trăm của bể.

Bài 4: (2 điểm)

Bạn Huệ nghĩ ra một số có ba chữ số mà khi viết ngược lại cũng được một số có ba chữ số nhỏ hơn số ban đầu. Nếu lấy hiệu giữa số lớn và số bé của hai số đó thì được 396. Bạn Dung cũng nghĩ ra một số thoả mãn điều kiện trên.

Hỏi có bao nhiêu số có tính chất trên, hãy tìm các số ấy.

Bài 5: (2 điểm)

Chứng minh rằng: một số có chẵn chữ số chia hết cho 11 thì hiệu giữa tổng các chữ số “ đứng ở vị trí chẵn” và tổng các chữ số đứng ở “vị trí lẻ”, kể từ trái qua phải chia hết cho 11.

(Biết (10^2n) – 1 và (10^2n-1) + 1   chia hết cho 11).

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến