Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Ước chung lớn nhất và các bước tìm ƯCLN

[Học Toán lớp 6] – Ước chung lớn nhất và các bước tìm ƯCLN.

a. Khái niệm về Ước chung lớn nhất: ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp ước chung.

b. Cách tìm ƯCLN:

  • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.
  • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là UCLN cần tìm.

Chú ý:

–          Hai số nguyên tố cùng nhau khi và chỉ khi ước chung lớn nhất của hai số bằng 1.

–          Cách tìm Ước chung thông qua tìm UCLN.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Ví dụ: Tìm UCLN và ƯC của:

a)    40 và 60

Ta có: 40 = 2³.5, 60 = 2².3.5

Vậy UCLN(40, 60) = 2².5 = 20.

=> ƯC(40, 60) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}.

b)    13 và 20

c)    36, 60, 72

d)    28, 39, 35

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo:

VĂN PHÒNG GIA SƯ TOÁN THỦ KHOA HÀ NỘI

  • Hotline: 0936.128.126 (Hỗ trợ 24/7).
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến