Gia sư môn Toán » Gia sư trực tuyến, Giải Toán lớp 7 trực tuyến

Viết các số thập phân dưới dạng phân số tối giản 0,(1); 0,(01); 0,(001)..

Ở bài viết này gia sư toán sẽ hướng dẫn các em Viết các số thập phân dưới dạng phân số tối giản, đây hầu hết là các số thập phân vô hạn tuần hoàn. Hy vọng qua bài viết thi các em sẽ nắm vững được phương pháp chuyển đổi từ số thập phân vô hạn tuần hoàn sang phân số.

0,(1); 0,(01); 0,(001); 1,(28); 0,(12); 1,3(4); 0,00(24); 1,2(31); 3,21(13)

Giải

– 0,(1): Ta có: 10 x 0,(1) = 1,(1) => 10 x 0,(1) – 0,(1) = 1,(1) – 0,(1)

=> 9 x 0,(1) = 1 => 0,(1) = 1/9

– 0,(01): 100 x 0,(01) = 1,(01) => 100×0,(01) – 0,(01) = 1,(01) – 0,(01)

=> 99 x 0,(01) = 1 => 0,(01) = 1/99

– 0,(001): 1000 x 0,(001) = 1,(001) => 1000 x 0,(001) – 0,(001) = 1,(001) – 0,(001)

=> 999 x 0,(001) = 1 => 0,(001) = 1/999

– 1,(28): 100×1,(28) – 1,(28) = 128,(28) – 1,(28)

=> 99 x 1,(28) = 127 => 1,(28) = 127/99

– 0,(12): 100 x 0,(12) – 0,(12) = 12,(12) – 0,12

=> 99 x 0,12 = 12 => 0,(12) = 12/99 = 4/33

– 1,3(4): Ta có: 100 x 1,3(4) = 134,(4) và 10 x 1,3(4) = 13,(4)

Suy ra: 100 x 1,3(4) – 10 x 1,3(4) = 134,(4) – 13,(4)

=> 90 x 1,3(4) = 121 => 1,3(4) =  121/90

– 0,00(24): ta có: 10000 x 0,00(24) = 24,(24) và 100 x 0,00(24) = 0,(24)

Suy ra: 10000 x 0,00(24) – 100 x 0,00(24) = 24,(24) – 0,(24)

=> 9900 x 0,00(24) = 24 => 0,00(24) = 24/9900 = 2/825

– 1,2(31): Ta có: 1000 x 1,2(31) = 1231,(31) và 10 x 1,2(31) = 12,(31)

Suy ra: 1000 x 1,2(31) – 10×1,2(31) = 1231,(31) – 12,(31)

=> 990 x 1,2(31) = 1219 => 1,2(31) = 1219/990

– 3,21(13): ta có 10000 x 3,21(13) = 32113,(13) và 100×3,21(13) = 321,(13)

=> 10000 x 3,21(13) – 100×3,21(13) = 32113,(13) – 321,(13)

=> 9900 x 3,21(13) = 31792 => 3,21(13) =31792/9900 = 7948/2475

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Ý kiến các bậc PHHS và Gia sư Toán dạy kèm

  1. Đinh Thị Thu Hằng says:

    Giải hộ tui câu viểt phân số l/5 thanh tong cua ba phan so Ai Cap

Đóng góp ý kiến