Gia sư môn Toán » Gia sư trực tuyến, Học toán lớp 5 trên mạng

[Toán 8] Xác định hằng số a để đa thức chia hết cho đa thức khác

Chia đa thức phần 2, xác định hằng số để đa thức chia hết cho đa thức khác.
Video được quay bởi Trung Tâm Gia Sư Tài Đức Việt.
Liên hệ: 0936 128 126.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến